Co nowego?

Nawet 100% dofinansowania na inwestycje

Pomoc kierowana jest do przedsiębiorstw działających na rynku dłużej niż rok. W przypadku najmniejszych firm, dotacja może pokryć nawet 100% kosztów inwestycji, dla małych i średnich firm – 80% wydatków. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań IT, takich jak systemy Comarch ERP, jest dodatkowo punktowane w konkursie.

Konkurs przewidziany jest w trzech wariantach:

w ramach pomocy de minimis do 200 000,00 PLN

 • 100% kosztów kwalifikowanych – dla mikroprzedsiębiorców
 • Maksymalna wartość dofinansowania 200 000,000 PLN
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych 200 000,00 PLN
 • Alokacja – 20 000 000,000 PLN

w ramach pomocy de minimis do 200 000,00 EUR

 • 80% kosztów kwalifikowalnych
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 300 000,000 PLN
 • Maksymalna kwota dofinansowania 800 000,00 PLN
 • Alokacja – 20 000 000,000 PLN

w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

 • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm
 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 500 000,000 PLN
 • Alokacja – 50 000 000,000 PLN

Koszty podlegające dofinansowaniu:

 • Środki trwałe – nowe lub używane
 • Nieruchomości zabudowane i niezabudowane
 • Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie)
 • Roboty budowlane
 • Leasing finansowy

Więcej informacji na stronie:
www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl

wróć do listy